Home > Toerusting > Activiteiten
Terug

5e gebod

Datum & tijd:Zondag 26 september 2010, 09:00
Locatie:Zuiderhof
Bijzonderheid:Doopdienst

Beschrijving

Vanmorgen luisteren we naar de betekenis van het 5e gebod: ‘eert uw vader en uw moeder’. Bij de uitleg zullen we zien, hoe breed dat begrip ‘vader en moeder’ hier opgevat mag worden. ‘Allen die over mij gesteld zijn’, noteert het leerboek van de kerk, de Catechismus. In een tijd waarin ‘gezag’ in allerlei verbanden in onze samenleving een veelbesproken begrip is, laten we Gods wijsheid graag aan het woord. In de tweede morgendienst worden twee kinderen gedoopt. Ouders en God als Vader willen hun kinderen zó liefhebben, dat kinderen hen van harte zullen (leren) ‘eren’.     

 

c Nederlands Dagblad