Home > Toerusting > Activiteiten
Terug

Bereid de weg

Datum & tijd:Zondag 10 oktober 2010, 19:00
Locatie:Zuiderhof
Bijzonderheid:Opbouwdienst
Thema deze periode:Maleachi 1,1-14

Beschrijving

 De profeet Maleachi is in de reeks OT-ische profeten de man die Gods laatste boodschap aan Zijn volk te brengt vóór de komst van Christus. Hierna spreekt God vierhonderd jaar lang niet meer, totdat Johannes de Doper de stilte verbreekt en in de woestijn roept: ‘bereidt de weg des Heren, maakt recht Zijn paden’.

Dit maakt van het boek Maleachi een echt adventsboek: de Here wil de weg openhouden naar de komst van de Messias. Alle struikelblokken moeten dus worden verwijderd.

In de komende weken lezen we verschillende hoofdstukken uit dit laatste Bijbel-boek van het Oude Testament. Net als in de dagen van Maleachi en in de eeuwen totdat Jezus geboren werd, moet de gemeente Hem ook nu ‘verwachten’. Daarbij hoort dat ook wij alle barricades wegruimen.

Maleachi maakt duidelijk welke dat in zijn dagen zijn. Hij is geschokt door de ge-makzuchtige manier waarop mensen over God dachten. En het feit dat ze zich geen enkele zorg maakten over wat Hij van hun (godsdienstige) levenswijze vond. God gebruikt hem echter om het volk in de vorm van een aantal disputen de spie-gel voor te houden. In het kader van Zijn liefde voor Israël! Maleachi doet daar-mee wat zijn naam betekent. Hij is voor God ‘Mijn bode’. Met een boodschap die ook wij vandaag ter harte moeten nemen.