Home > Toerusting > Activiteiten
Terug

Dienst: geen vals getuigenis spreken

Datum & tijd:Zondag 31 oktober, 11:00
Locatie:De Bolder
Bijzonderheid:Doopdienst

Beschrijving

Vandaag, 31 oktober, staat op de kalender van de kerk ‘Hervormingsdag’. Op deze dag staan we erbij stil dat Maarten Luther 5 eeuwen geleden opkwam voor de waarheid van het Evangelie. De manier waarop hij dat deed was veelzeggend. Zeker als je bedenkt welke prijs hij daarvoor betaalde. Vreemd genoeg hoort dat bij elkaar: wie in deze wereld en in de kerk tegenover de leugen opkomt voor de waarheid krijgt tegenstand(ers) en moet lijden. Jezus Christus, de Waarheid in eigen Persoon, is daar het meest sprekende voorbeeld van. Maar alleen de waarheid maakt vrij. De Catechismus werkt dit op een leerzame manier uit bij de verklaring van het negende gebod (‘geen vals getuigenis spreken’). Ook rondom de doopvont, waar God, doopouders en gemeente een serieuze belofte doen, zijn dit bevrijdende woorden.