Home > Toerusting > Activiteiten
Terug

Dienst

Datum & tijd:Zondag 2 januari, 09:30
Locatie:Noorderkerk
Voorganger:H.C. Mijnders (Henk)
Thema deze periode:Matteüs 4, 1-11
Lied van de maand:Pzzalm 61

Beschrijving

Met Jezus 2011 in. We lezen in deze dienst samen het gedeelte over de verzoeking in de woestijn uit Matteüs 4, 1-11. Daar wordt  verteld over Jezus' confrontatie met de duivel. Waarom wordt alleen in die 40 dagen in de woestijn over deze confrontatie verteld en meer in de rest van Jezus' leven? Bijvoorbeeld als Jezus worstelt in Gethsemané, of aan het kruis van Golgotha, want christenen geloven toch dat dáár de eigenlijke overwinning van Jezus over de duivel heeft plaatsgevonden? Of geeft de evangelist Matteüs in het gedeelte over Jezus' woestijnperiode een schildering van heel het leven van Jezus en zat de confrontatie met de duivel in alles wat Jezus meemaakte. Ook wij moeten in 2011 rekening houden met tegenstand en verleiding, en ook wij mogen als Jezus' discipelen de duivel weerstaan en overwinnen.