Home > Toerusting > Activiteiten
Terug

Dienst

Datum & tijd:Zondag 20 februari 2011, 19:00
Locatie:Zuiderhof
Voorganger:H.C. Mijnders (Henk)
Bijzonderheid:Opbouwdienst

Beschrijving

We denken een aantal weken na over de 12 artikelen, de oudste christelijke geloofsbelijdenis. Vanavond over het zinnetje dat Jezus geleden heeft. Merkwaardig is dat direct na de geboorte van Jezus zijn lijden wordt vermeld. Zijn leven lijkt in de 12 artikelen te worden overgeslagen. Terwijl hij geweldig onderwijs heeft gegeven, denk aan de Bergrede en aan de vele gelijkenissen. Of zouden de 12 artikelen met dat woordje 'geleden' zijn hele leven bedoelen weer te geven. Het is te veel gezegd dat Jezus alleen maar geleden heeft (hij genoot ook van de vriendschap met bijv. zijn discipelen), maar het is wel zo dat Jezus zijn hele leven lijden heeft gekend. En wie Jezus wil volgen, kiest er ook voor om (in de navolging van Jezus) te lijden aan alles wat niet is naar Gods bedoeling in deze wereld.