Home > Toerusting > Activiteiten
Terug

Dienst

Datum & tijd:Zondag 17 april 2011, 11:00
Locatie:De Bolder
Bijzonderheid:Doopdienst
Thema deze periode:mat 27:11-26 Barabbas of Jezus
Lied van de maand:U bent mijn schild pzzzalm 3

Beschrijving

 

Op deze zondag voor Goede Vrijdag brengt de Schriftlezing uit Mattheüs 27,11v ons dichtbij het kruis van Golgotha. De mensen willen Jezus niet meer. Ze verkiezen de misdadiger Barabbas (lett. 'zoon van de vader') boven Jezus, de Zoon van de Vader. Gelukkig bad de gekruisigde Jezus: 'Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen'.

Dat gebed redt ons. Daarom zingen we: 'O Heer, wij kiezen niet voor U, maar Gij, die ons de vrede brengt, Gij kiest voor ons, kiest hier en nu, o rechter die ons vrijspraak schenkt!'.

Laten wij dan 'bij nader inzien' de keuze voor Hem mogen maken! Met een ongedeeld hart.