Home > Toerusting > Activiteiten
Terug

Dienst

Datum & tijd:Zondag 22 mei 2011, 11:00
Locatie:De Bolder

Beschrijving

 

 

Als Jezus na Zijn opstanding weer bij de discipelen komt, leven ze helemaal op. Hun verlangen dat Jezus doorgaat met Zijn werk krijgt nieuw leven. Dat blijkt uit de vraag die ze Hem stellen: 'Heer, gaat U binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen?' | Handelingen 1 vers 6.

Mensen verlangen naar betere tijden. Een tijd zonder politieke onrust, zonder oorlog en andere ellende. Maar... wie verwachten ze dat daarvoor gaat zorgen? Jezus legt uit dat ook God zich hier verantwoordelijk voor weet. Maar de route die Hij daarvoor kiest en de tijd die Hij daarvoor uittrekt, zijn niet altijd makkelijk te begrijpen. Tóch gaat het er van komen: alles wordt nieuw, de hemel en de aarde! Als Jezus terugkomt maakt God Zijn werk helemaal af.

Geloven we het nog? En houden wij er dus serieus rekening mee? Of zijn we op dit punt in slaap gesukkeld? Hoe werkt het verlangen naar en de verwachting van Jezus' komst door in ons dagelijks leven? Daarover zullen we in deze dienst samen nadenken.

In deze dienst bereiden we ons voor op de viering van het Avondmaal en worden nieuwe ambtsdragers bevestigd

 

Om alvast te lezen: Handelingen 1,1-8 en Openbaring 21,1-6

  

Collecte: Kerk