Home > Toerusting > Activiteiten
Terug

Pinksteren: het feest van de Geest die geeft!

Datum & tijd:Zondag 12 juni 2011, 19:00
Locatie:De Bolder
Voorganger:A.C. Velema (Anne)
Bijzonderheid:Ontmoetingsdienst

Beschrijving

We hopen deze Pinkster-Ontmoetingsdienst stil te staan bij de uitstorting van de Heilige Geest.

Hoe kan de Geest van de Here Jezus ons helpen te worden als Hij en te doen als Hij?
Wat wil Gods Geest ons daarin geven?
 

Collecte: Doelgroependiaconaat