Home > Toerusting > Activiteiten
Terug

Dienst: Filemon

Datum & tijd:Zondag 26 juni, 10:45
Locatie:Zuiderhof

Beschrijving

Filemon

Een lid van een huisgemeente in Kolosse (in het huidige Turkije).
Een man die een brief kreeg van Paulus over een privé aangelegenheid.
Waarom staat deze brief in de bijbel?
Wat hebben wij, mensen in 2011, te maken met deze kwestie?
Daar willen we in deze dienst over nadenken. Van harte welkom. 

Collecte: Hazenlipproject (HV WW)