Home > Toerusting > Activiteiten
Terug

Dienst

Datum & tijd:Zondag 4 september, 09:00
Locatie:Zuiderhof
Thema deze periode:Math 5:3

Beschrijving

 

Wie leeg is wil God vullen 

In de komende maanden hoop ik de Zaligsprekingen te behandelen. Met deze woorden opent Jezus in Mattheüs 5 de Bergrede. Vandaag denken we na over wat de Heiland zegt in vs.3: 'zalig de armen van geest, want hunner is het Koninkrijk der hemelen' (NBG-vertaling). Wie en wat bedoelt Hij met deze 'armen van geest'? En wat krijgen ze, als ze 'het Koninkrijk der hemelen' ontvangen?

Stilstaan bij dit Koninkrijks-geluk dat wordt uitgedeeld aan mensen die zich klein maken voor God laat ons ook zien waarom we volgende week Avondmaal mogen vieren.  

Collecte: De Steiger (HV NL)