Home > Toerusting > Activiteiten
Terug

Dienst

Datum & tijd:Zondag 11 september 2011, 09:30
Locatie:Noorderkerk
Voorganger:H.C. Mijnders (Henk)
Bijzonderheid:Avondmaal
Thema deze periode:Psalm 103

Beschrijving

In deze dienst staan we stil bij de eerste zin uit het gebed dat Jezus ons leerde, het zgn. Onze Vader: Uw Naam worde geheiligd. Waarom staat die Naam van God zo voorop? Wat is het speciale van die naam. Waarom bidden psalmdichters soms: vergeef mij omwille van uw Naam (bijv. psalm 25)?

Gods Naam is zijn reputatie! Als het gaat over het 'zijn'  van  God zijn er veel vragen en weinig antwoorden: wij kennen ten dele. Maar als het gaat over de 'daden' van God, dan vertelt de Bijbel ons een heerlijke geschiedenis van heil! Gods Naam, Gods reputatie is goed (=tof!). En het is vooral Jezus die Gods Naam geopenbaard heeft, d.w.z. die heeft laten zien wat God wil doen in ons leven.

Collecte: Diaconie