Home > Toerusting > Activiteiten
Terug

Israëls God is de God van alle volken!

Datum & tijd:Zondag 18 september, 19:00
Locatie:Zuiderhof
Voorganger:H.C. Mijnders (Henk)
Bijzonderheid:Opbouwdienst, Startzondag
Thema deze periode:Rom. 3:21 – 4:25

Beschrijving

De brief aan de Romeinen is door velen beschouwd als een soort kleine dogmatiek in de Bijbel. Het lijkt toch alsof Paulus het christelijk geloof van a - z uiteenzet. Wel valt op dat hij héél veel ruimte neemt om het probleem van de menselijke zonde uiteen te zetten, twee lange hoofdstukken, terwijl hij voor de uitleg van de verlossing door Christus maar een half hoofdstuk nodig heeft, de tweede helft van hoofdstuk 3.

Tegenwoordig wordt ook de brief aan de Romeinen gezien als een echte brief, en dat Paulus de zonden, eerst die van de heidenen en dan die van de Joden zo uitmeet heeft te maken met het speciale doel waarvoor Paulus deze brief geschreven heeft: nl. dat in de gemeente gelovigen met een Joodse en met een niet Joodse achtergrond elkaar volledig zullen aanvaarden. Want beide groepen zijn evenzeer aangewezen op Gods bevrijdende gerechtigheid.

Collecte: St Oogappel