Home > Toerusting > Activiteiten
Terug

Dienst

Datum & tijd:Zondag 25 september 2011, 10:45
Locatie:Zuiderhof
Voorganger:H.C. Mijnders (Henk)
Bijzonderheid:Doopdienst

Beschrijving

In deze dienst start Henk Mijnders met een serie preken over het gebed dat Jezus ons leerde, het Onze Vader. Dat gebed is niet alleen bedoeld als een gebed om letterlijk na te bidden, maar ook als een model voor al ons bidden. In deze eerste preek gaat het erover hoe gebed iets is van heel ons leven, niet alleen van enkele woorden op sommige momenten van ons leven. Ook wordt stilgestaan bij de aanspraak 'Vader'. Wat betekent het dat Jezus ons leer God zo aan te spreken? 

Collecte: Kerk (zending)