Home > Toerusting > Activiteiten
Terug

Dienst

Datum & tijd:Zondag 2 oktober, 09:30
Locatie:Noorderkerk
Voorganger:H.C. Mijnders (Henk)
Bijzonderheid:Doopdienst
Lied van de maand:de hand van God

Beschrijving

In deze dienst de derde preek over het 'Onze Vader', en wel over het gebed: Uw Koninkrijk kome. Waarom bidden we nu precies als we zo bidden. Om de terugkomst van Jezus, zo van 'Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw?' Nee, we bidden om veel meer! De kern van de boodschap van Jezus was dat het Koninkrijk van God, dat de mensen ook toen verwachtten, al aan het beginnen was. Jezus zei: het is al midden onder jullie! En in de middelste van de 5 redevoeringen die Matteüs weergeeft (en dus de kern) verkondigt Jezus het Koninkrijk in gelijkenissen en legt Jezus zo uit hoe dat Rijk van God zal komen in deze wereld: als een heel natuurlijk (en dus ook wonderlijk)  proces, net als een zaadje dat ontkiemt. Jezus leert ons bidden om het Rijk van God, en dat betekend ook dat God ons er helemaal bij betrekt. Ook dit gebed is meer dan het uitspreken van woorden, het is een levenshouding!

 

Collecte: Kerk