Home > Toerusting > Activiteiten
Terug

Dienst

Datum & tijd:Zondag 9 oktober, 10:45
Locatie:Zuiderhof
Voorganger:H.C. Mijnders (Henk)
Lied van de maand:de hand van God

Beschrijving

In de serie over het 'Onze Vader' wordt in deze dienst stilgestaan bij het gebed: 'Uw Naam worde geheiligd'. Wat is er zo bijzonder aan de Naam van God? Waarom bidden soms psalmdichters: 'vergeef mij omwille van uw Naam'? (zie Psalm 25, 11). Ook de keerzijde van dit gebed komt aan de orde, het ijdel gebruiken van de Naam van de Heer. En dat alles aan de hand van Psalm 103: Loof de Heer, mijn ziel en al wat in mij is zijn heilige Naam!

Collecte: Kerk