Home > Toerusting > Activiteiten
Terug

Dienst

Datum & tijd:Zondag 9 oktober, 19:00
Locatie:Zuiderhof
Voorganger:H.C. Mijnders (Henk)
Bijzonderheid:Opbouwdienst

Beschrijving

Bij de behandeling van de brief aan de Romeinen zijn we toegekomen aan hoofdstuk 7, waar Paulus een wanhopige strijd tekent om een goed mens te zijn en de wet te gehoorzamen. De macht van de zonde is te sterk en de kracht van de wet is te klein. Vandaar de uitroep: Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen. Gelukkig volgt daarop een antwoord, nl. dat de opgestane Heer Jezus Christus door zijn Geest mensen wel vernieuwd en kracht geeft om vrucht te dragen voor God!

Collecte: Kerk