Home > Toerusting > Activiteiten
Terug

Dienst

Datum & tijd:Zondag 13 november, 19:00
Locatie:Zuiderhof
Voorganger:H.C. Mijnders (Henk)
Bijzonderheid:Opbouwdienst
Thema deze periode:Genesis 22, 1-19

Beschrijving

In de serie over het leven van Abraham zijn we gekomen bij het veelbesproken hoofdstuk 22: het offer van Izak. Dit hoofdstuk geldt als één van de moeilijkste uit de Bijbel. Het roept bij moderne Bijbellezers veel vragen op. Hebben wij een God die zulke vreselijke dingen van ons vraagt? En is Abraham niet veel te gewillig; had hij als vader niet in protest moeten komen tegen dit verzoek? Dat deed hij toch ook toen God aankondigde Sodom en Gomorra te gaan verwoesten? En waar is Sara in dit hele verhaal; valt Abraham niet te verwijten dat hij haar er niet bij betrokken heeft? En waarom staat er boven deze geschiedenis alleen maar dat het de beproeving van Abrahams geloof is, was het niet vooral een beproeving voor Izaäk? Die moest zich toch in de bloei van zijn leven bijna laten slachten? 

Collecte: St Kimon