Home > Toerusting > Activiteiten
Terug

Dienst

Datum & tijd:Zondag 4 december, 19:00
Locatie:Zuiderhof
Bijzonderheid:Opbouwdienst

Beschrijving

Ps.17:1,3

Stil gebed/votum/groet

Gez.7:1,3,4

Gebed

Ps.12:1,4

Gen.27:1-40

Licht en duister

MMM

Gebed

Geloofsbelijdenis

Gez.460:1,2,3

Zegen

 

 

Collecte: uitgezonden gtemeenteleden