Home > Toerusting > Activiteiten
Terug

Dienst

Datum & tijd:Zondag 11 december, 19:00
Locatie:Zuiderhof
Voorganger:H.C. Mijnders (Henk)
Bijzonderheid:Avondmaal, Opbouwdienst

Beschrijving

Jakob heeft zijn broer en zijn oude blinde vader Izaäk bedrogen en moet voor de woede van zijn broer Ezau vluchten. Hij gaat terug naar de plek waar God ooit Abraham vandaan geroepen heeft, bijna 1000km ver naar het oosten, de plek waar eeuwen later het hele volk Israël in ballingschap zal zijn. Aan de avond van Jakobs eerste reisdag gaat de zon onder, maar dat heeft hier een diepe betekenis. Wat is het donker in zijn leven geworden. Dan krijgt hij een droom, en wat voor één, een droom waarin God hem niet vermaant, zoals je zou verwachten, maar bemoedigt! Betekent dat dat God voorbijgaat aan zijn fouten? Nee, die komen in een levenslang leerproces aan de orde. Maar juist in dat leerproces is God mét Jakob. Die zekerheid geeft Jakob de moed zijn tocht naar het oosten te vervolgen. En eeuwen later hebben de ballingen in Babel nog steeds moed geput uit deze droom. Eigenlijk zit de hele mensheid in de ballingschap; mens zijn is een leerproces, en zo uiteindelijk onderweg naar huis zijn. En de droom van Jakob zet dat onderweg zijn in een prachtig licht: God belooft op een zegenrijke manier met ons te zijn!

Collecte: Evangelische Hogeschool