Home > Toerusting > Activiteiten
Terug

Dienst

Datum & tijd:Zondag 25 december, 11:00
Locatie:Zuiderhof
Voorganger:H.C. Mijnders (Henk)
Bijzonderheid:Kerst

Beschrijving

Meestal wordt met Kerst gepreekt over Lukas 2, wat je een laagdrempelig Kerstevangelie zou kunnen noemen. In deze dienst nemen we een klein aanloopje vanuit dat gedeelte om terecht te komen bij Johannes 1, en dat is een heel diepzinnig Kerstevangelie: 'In de beginne was het Woord en het woord was bij God en het woord was God.' De evangelist Johannes schrijft een inleiding bij zijn evangelie waarin duidelijk wordt dat hij met twee groepen mensen in gesprek is: met Joden die zeggen: Jezus kan nooit de Zoon van God zijn, want onze belangrijkste geloofsbelijdenis stelt dat God één is. En Johannes is tegelijk in gesprek met zijn Griekse tijdgenoten, bij wie allerlei filosofische discussies gaande waren. Hij neemt op een verrassende manier deel aan dat gesprek en houdt zo ook de Grieken voor dat God zich in Jezus wel degelijk heeft laten zien. 

Collecte: Voedselhulp