Home > Toerusting > Activiteiten
Terug

Dienst

Datum & tijd:Zondag 25 december, 19:00
Locatie:Zuiderhof
Voorganger:M. de Best
Bijzonderheid:Opbouwdienst

Beschrijving

De laatste weken ging het in de opbouwdiensten over Jakob, die moest leren dat hij de zegen van God niet voor zichzelf mocht houden. Hoe zit dat bij ons? Wat betekent het om burger te zijn van het Koninkrijk van God? Delen we van onze zegen – de zegen van Kerst, van Christus! – uit aan de mensen om ons heen? Wat betekent ons bezit voor ons? Is dat wat we hébben bepalend voor wie we zijn en wat we waard zijn? Hebben we, in de tijd tussen Jezus’ eerste en tweede komst, een vruchtbaar leven? Genoeg om over na te denken! Lees vooraf Lucas 3:1-18 maar – en thuis de schets die u na de dienst mee krijgt 

 

 

 

Liturgie bij de opbouwdienst op 25 december 2011 Eerste Kerstdag

Welkom
Zingen Gez. 146: 1,2,3,5
Stil gebed en votum en groet
Zingen Gez. 132: 1
Gebed
Schriftlezing Luc. 1: 15 t/m 17 en Luc. 3: 1 t/m 18
Zingen Psalm 89: 1, 13
Verkondiging
MMM
Zingen Gez. 473: 1,2,4,5,10
Gebed
Collecte
Wij belijden ons geloof
Zingen Gez. 127: 1, 5, 7
Zegen
Amenlied Gez. 456: 3

Collecte: Voedselhulp