Home > Toerusting > Activiteiten
Terug

Dienst

Datum & tijd:Zaterdag 31 december, 19:30
Locatie:Noorderkerk
Voorganger:H.C. Mijnders (Henk)
Bijzonderheid:Oudejaarsdag

Beschrijving

In deze dienst wordt teruggekeken op 2011 vanuit een woord van Maria uit haar lofzang: 'Machtigen heeft hij van hun tronen gestort.'  2011 was het jaar waarin er een eind kwam aan de dictatuur van Mubarak en Gadaffi, en ook  Berlusconi is daarbij te noemen, en ook Sadat blijft opeens niet meer onaantastbaar. Hoewel het een ander  verhaal is kun je opmerkelijk genoeg ook de dood van Kim Jong il vanuit dit woord van Maria bezien. Verder verloren de banken hun status van absolute betrouwbaarheid en dan waren er de kerkleiders die diep in het stof moeten vanwege hun schanddaden.

Mensen zijn geroepen om dienstbaar te zijn, om net als Maria te zeggen: mij geschiedde naar uw woord. Zodra mensen naar macht en eer gaan streven en anderen gaan gebruiken om er zelf beter van te worden, komen ze vroeg of laat onder het oordeel van God, waarvan Maria zingt.

We beginnen deze dienst met enkele korte gebeden voor de nood van deze wereld, uitgesproken door gemeenteleden en afgewisseld met een gezongen 'Heer, ontferm u' uit Taizé.

Collecte: Diaconie