Home > Toerusting > Activiteiten
Terug

Dienst

Datum & tijd:Zondag 1 januari 2012, 19:00
Locatie:Zuiderhof
Voorganger:H.C. Mijnders (Henk)
Bijzonderheid:Opbouwdienst

Beschrijving

We starten in de Opbouwdiensten een serie over de laatste hoofdstukken van het boek Romeinen. In deze dienst Romeinen 12, 1-8. Paulus schrijft aan een gemeente waarin twee groepen zijn: christenen met een joodse achtergrond en leden met een niet-joodse achtergrond. Aan de jodenchristenen schrijft Paulus dat ze hun leven als een offer aan God zullen wijden, dat is nu hun eredienst. Aan de christenen uit de Grieks-Romeinse cultuur dat ze niet gelijkvormig moeten zijn aan 'deze wereld', waarin mensen leven voor rijkdom en macht, maar zonder offerbereidheid. Onze eredienst duurt de hele week! Martin Luther King zei: Als een man geroepen is om straatveger te zijn, dan moet hij de straat vegen zoals Michelangelo schilderde, zoals Beethoven muziek componeerde, of zoals Shakespeare poëzie schreef. Hij moet de straat zo goed vegen dat alle hemelse en aardse heerscharen zullen zeggen: Hier woonde een geweldige straatveger, die zijn werk goed deed! Genoeg om over na te denken! Daarvoor is ook het gesprekspapier dat u na de dienst mee krijgt. 

Collecte: ZOA