Home > Toerusting > Activiteiten
Terug

Dienst

Datum & tijd:Zondag 5 februari 2012, 09:30
Locatie:Noorderkerk
Voorganger:H.C. Mijnders (Henk)
Kindernevendienst:geen kindernevendienst

Beschrijving

Deze dienst op de jaarlijkse 'hulpverleningszondag' is gericht op jong en oud. De kinderen gaan dus niet naar de nevendienst. De liederen die we zingen én de boodschap die wordt gebracht zijn op beide groepen afgestemd: oud en jong!

Het zal gaan over Zacheüs, die in het leven helemaal de weg is kwijtgeraakt, en door de mensen wordt genegeerd, maar als hij op zoek gaat naar Jezus blijkt Jezus veelmeer nog op zoek naar hem! Dat doet hem zoveel, dat maakt iets heel moois in hem los!

Collecte: Hulpverleningszondag

Hulpverleningszondag
Hoop: het thema van de hulpverleningszondag van 3 februari 2019. Wij mogen namens God hoop brengen. Hoop aan de vreemdeling en het straatkind. Hoop aan de eenzame oudere en de alleenstaande moeder. Hoop ver weg en hoop dichtbij. Hoop voor wie geen hoop meer heeft.

De bankgegevens zijn dus ook anders dan ik eerder door gegeven had:
NL52 INGB 0000 5353 00;
NL22 RABO 0365 1306 48,
t.n.v. Landelijk Kerkelijk Bureau van de Christelijke Gereformeerde Kerken te Veenendaal
o.v.v. hulpverleningszondag