Home > Toerusting > Activiteiten
Terug

Dienst

Datum & tijd:Zondag 12 februari, 19:00
Locatie:Zuiderhof
Voorganger:H.C. Mijnders (Henk)
Bijzonderheid:Opbouwdienst

Beschrijving

Opbouwdienst. Vanavond het laatste hoofdstuk van Paulus’ brief aan de Romeinen! Het evangelie is een kracht van God tot behoud, schreef hij in hoofdstuk 1: eerst voor de Jood en ook voor de Griek (d.w.z. de niet Joden). En in hoofdstuk 16 brengt hij ze allemaal nog eens bij elkaar, en hij zegt dat de gemeente beide groepen moet groeten! Een groot deel van dit hoofdstuk bestaat uit namen van Joden zowel als van Grieken. Hoort verbondenheid tussen mensen uit verschillende sociale lagen van de maatschappij ook vandaag een wezenskenmerk van de kerk te zijn? Opvallend is ook hoeveel namen van vrouwen Paulus noemt. Hoe kunnen vrouwen vandaag een volwaardige plaats innemen in de dienst van het evangelie? Genoeg om over na te denken en te praten! De schets die u na afloop van de dienst meekrijgt, kan daarbij helpen.

Collecte: Kerk