Home > Toerusting > Activiteiten
Terug

Dienst

Datum & tijd:Zondag 26 februari, 19:00
Locatie:De Bolder
Voorganger:H.C. Mijnders (Henk)
Bijzonderheid:Ontmoetingsdienst
Thema deze periode:God, om bang van te worden?

Beschrijving

De omstreden Britse Imam heeft Nederland toch bezocht en hier en daar lezingen gehouden. Hij vertelde van enkele vrouwen die hem gevraagd hadden een steniging voor hen te regelen in een Arabisch land. Want deze  vrouwen hebben bijvoorbeeld overspel gepleegd en geloven dat dood door steniging voor hen nog de enige mogelijkheid is om in de hemel te komen. 

Zoiets vervuld ons met huiver en weerstand. Zo is God toch niet, dat mensen alleen maar welkom bij Hem zijn als ze zich voor hun zonden zo laten straffen. Toch komt steniging ook in de Bijbel voor. En dat brengt ons bij de vraag of wij een God hebben om bang van te worden. In deze dienst lezen we een gedeelte uit Hebreeën waarin de woorden voorkomen: Onze God is een verterend vuur. Kun je van zo 'n God nog wel houden? Vragen genoeg voor deze Ontmoetingsdienst. Als je daarover mee wilt denken: hartelijk welkom!

Collecte: kosten ontmoetingsdienst