Home > Toerusting > Activiteiten
Terug

Dienst

Datum & tijd:Zondag 25 maart, 10:45
Locatie:Zuiderhof
Voorganger:H.C. Mijnders (Henk)
Bijzonderheid:Doopdienst
Kindernevendienst:BibleFriends

Beschrijving

Op deze vijfde zondag in de 40 dagentijd staan we in de Zuiderhof stil bij het 4e lied over de Dienaar van de Heer uit Jesaja 53. Het meest geciteerde gedeelte uit het OT in het NT. Net zoals de meeste Israëlieten niet konden aanvaarden dat de heidense  Perzische koning Cyres Gods knecht zou kunnen zijn, waardoor Israël van de Heer de vrijheid kreeg terug te keren naar Jeruzalem, zo konden later de Joden niet aanvaarden dat Jezus de knecht van God zou kunnen zijn.Mensen die veel lijden moesten werd altijd geminacht, en beschouwd als door God gestraft. Maar Jesaja 53 is het hoofdstuk uit het OT dat onze ogen ervoor opent dat het ook zo kan zijn dat je juist door te lijden God dient, en dat je dan niet gestraft wordt voor je eigen zonden, maar dat je die van de ander draagt. Dat heeft Jezus gedaan en ieder die Jezus wil volgen kan daar ook iets van meemaken, dat je lijden moet om de fouten van anderen.

Collecte: Kerk t.b.v. Paasdiensten