Home > Toerusting > Activiteiten
Terug

Dienst

Datum & tijd:Zondag 15 april, 09:00
Locatie:Zuiderhof
Voorganger:H.C. Mijnders (Henk)

Beschrijving

In Romeinen 8, 31- 39 vat Paulus de betekenis van Goede Vrijdag en Pasen samen, als hij schrijft: 'Hoe zal Hij die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met Hem niet alle dingen schenken? Wat had God veel voor ons over. Nu weten we dat we Hem nooit te veel vragen. Voor onszelf, om vergeving en leiding, voor anderen en voor de hele wereld.

Er zijn wel een paar vragen te stellen. Paulus kijkt naar Golgotha en zegt: wat had God veel voor ons over. Maar je zou toch ook na Golgotha kunnen zeggen: wat vroeg God veel....  En misschien leeft bij anderen de vraag: gaf God niet té veel door zijn eigen Kind te offeren.

Romeinen 8 eindigt in een loflied. Dat is de bedoeling dat we van onze vragen geleid worden naar een lied van verwondering en enthousiasme!

Collecte: Herbebossing Haiti