Home > Toerusting > Activiteiten
Terug

Dienst

Datum & tijd:Zondag 29 april, 11:00
Locatie:De Bolder
Voorganger:H.C. Mijnders (Henk)
Bijzonderheid:Doopdienst

Beschrijving

In deze dienst staan de woorden van Paulus uit Romeinen 8 centraal: hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met Hem niet alle dingen schenken? Paulus kijkt terug op Goede Vrijdag en Pasen en zegt: Wat heeft God veel voor ons over.

Toch is er ook een andere kijk op Goede Vrijdag mogelijk: wat vraagt (eist) God veel. In de preek wordt op beide benaderingen ingegaan. Uitgelegd wordt dat God wel royaal vergeeft, maar niet goedkoop!

Collecte: De Steiger (HV NL)