Home > Toerusting > Activiteiten
Terug

Dienst

Datum & tijd:Zondag 6 mei, 19:00
Locatie:De Bolder
Voorganger:H.C. Mijnders (Henk)
Bijzonderheid:Ontmoetingsdienst
Schriftlezing:Galaten 5, 13- 18

Beschrijving

Het gaat in deze dienst over VRIJHEID. Geen feest onder de mensen zo  groot als een bevrijding van knellende onderdrukking. Mensen zijn  bedoeld om vrij te zijn.

Toch zijn lang niet alle mensen die in een vrij land leven gelukkig? Hoe word je nu echt vrij? Moet dat toch weer met behulp van allerlei wetten en regels. Daar lijkt het in de kerk wel vaak op.

Paulus laat in de brief aan de Galaten een waarschuwing horen tegen teveel regels. Hij wijst ons op de vrucht van de Geest.

Collecte: kosten ontmoetingsdienst