Home > Toerusting > Activiteiten
Terug

Dienst

Datum & tijd:Zondag 27 mei 2012, 10:45
Locatie:Zuiderhof
Voorganger:H.C. Mijnders (Henk)

Beschrijving

Bekend is dat de Heilige Geest de Trooster wordt genoemd. In de NBV is dat woord verdwenen, en wordt Hij de Pleitbezorger genoemd. Over deze vertalingsverandering denken we na in de Zuiderhof. Wat betekent het als de Geest Pleitbezorger, Advocaat is?

Pinksteren is niet het feest van de komst van de Geest, want de Geest was er al in Genisis 1. Pinksteren is wel het begin van een heel nieuwe fase in Gods heilsplan. Hoe kunnen wij onze plek innemen in deze nieuwe fase (sommigen zeggen: nieuwe bedeling)

Collecte: Diaconie