Home > Toerusting > Activiteiten
Terug

Dienst:hulpmiddelen voor geestelijke groei - dl.2

Datum & tijd:Zondag 10 juni 2012, 09:30
Locatie:Noorderkerk
Bijzonderheid:Avondmaal
Thema deze periode:Lucas 2:37
Lied van de maand:geen

Beschrijving

Vandaag vieren we samen het Heilig Avondmaal. Eén van de feestelijke voorrechten van de gemeente in de tijd waarin ze verwachtingsvol toeleeft naar de wederkomst van Christus. Brood en wijn voeden het verlangen naar de Bruiloft en versterken het geloof om het tot die tijd vol te houden in een wereld vol gebrokenheid en strijd.

Dat ook een gezond functionerende gemeente daarbij ondersteunend is, lezen we in Handelingen 2,41v. En Hanna laat op een indrukwekkende manier zien hoe je daar als gelovige in het dagelijkse leven kracht uit put. Een gezegende zondag toegewenst!

Collecte: Diaconie