Home > Toerusting > Activiteiten
Terug

Dienst: De vrucht van de Geest is goedheid

Datum & tijd:Zondag 17 juni, 19:00
Locatie:Zuiderhof
Bijzonderheid:Opbouwdienst

Beschrijving

 

Goedheid - vrucht van de Geest

 

‘De vrucht van de Geest is goedheid.’ Daarover gaat het vanavond in de Opbouwdienst. Wanneer is iemand goed? Kán dat eigenlijk wel: als mens echt goed zijn? Wat moet je dan met Rom. 3:12? Betekent ‘goed zijn’ dat je geen fouten mag maken, dat je perfect moet zijn? Denk alvast eens na over David (2 Sam. 9:6v), over Barnabas (Hand. 9:26, 27) en over Dorkas (Hand. 9:36-40). Geen mensen zonder fouten, en toch: goed!                                                                                                     ‘Goedheid’ is: Gods beeld vertonen, geleid door zijn Geest in het spoor van Jezus Christus gaan. God is goed! Als je wilt weten wat goedheid is, moet je bij Hem zijn. Natuurlijk is er na de dienst weer een gesprekspapier beschikbaar. Voor thuis, de Bijbelstudiegroep en de kring. Meenemen dus!

Collecte: Kerk