Home > Toerusting > Activiteiten
Terug

De kerk: zoooo 2012?

Datum & tijd:Zondag 24 juni, 19:00
Locatie:De Bolder
Voorganger:J.E.H. Minnema (Jenne)
Bijzonderheid:Ontmoetingsdienst

Beschrijving

Wat stelt de kerk tegenwoordig eigenlijk nog voor? Mensen hebben hun oordeel snel klaar: saai en duf zooitje  bij elkaar… niet van deze tijd. Betekent de kerk nog wel wat in 2012? En heb je er nog iets aan?
Kun je in 2012 nog iets merken van God?
In de Bijbel lees je dat God grote dingen kan doen, waar hij jou ook bij wil gebruiken. Hij vindt je zelfs een tempel!

Hoe dat werkt? 24 juni, 19.00u de Bolder.

Collecte: kosten ontmoetingsdienst