Home > Toerusting > Activiteiten
Terug

Dienst: kenmerken van geestelijke groei

Datum & tijd:Zondag 1 juli 2012, 09:00
Locatie:Zuiderhof
Bijzonderheid:Doopdienst
Thema deze periode:Johannes 15: 8 ev
Kindernevendienst:Biblefriends

Beschrijving

 

Vandaag Jezus ons in de Zuiderhof stil bij het doel van ons leven. Met het beeld van de wijnstok kleurt Hij dit op een verrassende manier in: we zijn er om met een vruchtbaar leven Gods grootheid te laten zien, Joh.15,8. In de eerste dienst mag dat ook toegepast worden op het werk van ambtsdragers en in de tweede dienst op de rol die ouders in de geloofsopvoeding van hun kinderen hebben. We hopen op fijne, 'vruchtbare' diensten!

Collecte: Moldavie (HV EU)