Home > Toerusting > Activiteiten
Terug

Dienst: De vrucht van de Geest is zelfbeheersing

Datum & tijd:Zondag 8 juli 2012, 19:00
Locatie:Zuiderhof
Bijzonderheid:Opbouwdienst

Beschrijving

 

Vanavond de negende vrucht van de Geest. Kent u ze allemaal nog uit uw hoofd, en... groeien ze aan uw levensboom? Liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing... Het is of je een portret van Jezus ziet... En in Filipp. 2:5 staat: laat onder u die gezindheid heersen, die Christus Jezus had. Lijken wij op Hem, merken de mensen aan ons dat we bij Hem horen? Volgende week sluiten we de reeks over de vrucht van de Geest af aan de hand van Galaten 5:23-26. Na de zomerperiode beginnen we aan een serie over het gebed – u hoort er nog wel van! N.B.: Vergeet niet, de schets mee te nemen!

Collecte: St. Eleos