Home > Toerusting > Activiteiten
Terug

Dienst

Datum & tijd:Zondag 22 juli, 19:00
Locatie:Opstandingskerk
Bijzonderheid:Ontmoetingsdienst
Schriftlezing:Marcus 7: 1-23 ; Waarom houden uw leerlingen zich niet aan de tradities en eten ze hun brood met onr

Collecte: Sonrise