Home > Toerusting > Activiteiten
Terug

Marcus 10: 17- 23; Wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?

Datum & tijd:Zondag 29 juli, 19:00
Locatie:Opstandingskerk
Voorganger:W.A. Scheffer
Bijzonderheid:Ontmoetingsdienst

Collecte: St Innside