Home > Toerusting > Activiteiten
Terug

Dienst

Datum & tijd:Zondag 19 augustus, 19:00
Locatie:Opstandingskerk
Bijzonderheid:Ontmoetingsdienst
Thema deze periode:Marcus 12: 18 - 27; Wiens vrouw zal ze dan zijn bij de opstanding?

Collecte: A Rocha Nederland