Home > Toerusting > Activiteiten
Terug

Dienst: God; Vader en (onbegrijpelijke) houvast

Datum & tijd:Zondag 2 september 2012, 19:00
Locatie:Noorderkerk
Bijzonderheid:Ontmoetingsdienst

Beschrijving

God; Vader en (onbegrijpelijke) houvast

Dat is het thema van de eerste ontmoetingsdienst in het seizoen 2012/2013.
God als Vader, voor sommige christenen een houvast voor anderen nauwelijks  te bevatten. God als Vader; wat zeggen die woorden jou? In de eerste van twaalf geloofsartikelen* wordt gesproken over God de Vader, Almachtige, Schepper van hemel en aarde.

Daar willen we zondag 2 september over nadenken. U/jij bent van harte welkom in de Noorderkerk om 19.00 uur. Na de dienst is er gelegenheid voor ontmoeting met elkaar onder genot van kopje koffie of thee.

*De twaalf geloofsartikelen, ook wel apostolische geloofsbelijdenis genoemd, is een van de centrale geloofsbelijdenissen van het christendom. In de komende maanden zullen we in de ontmoetingsdiensten over deze artikelen na gaan denken.

 

Collecte: kosten ontmoetingsdienst