Home > Toerusting > Activiteiten
Terug

Dienst

Datum & tijd:Zondag 9 september 2012, 10:45
Locatie:Zuiderhof
Voorganger:H.C. Mijnders (Henk)
Bijzonderheid:Avondmaal

Beschrijving

In deze avondmaalsdienst zingen we prachtige liederen, w.o. twee uit de traditie van Taizé. Verder wordt het nieuwste cgk avondmaalsformulier gebruikt waarin we elkaar ook de  vredegroet brengen tijdens de viering.

In de meditatie gaat het over wat wel genoemd wordt de wonderbare spijziging. Jezus at met duizenden mensen tegelijk, en de evangelisten gebruiken bij de weergave van die geschiedenis woorden die ook bij de instelling van het avondmaal gebruikt worden. Daar ervaren we het zelfde welkom als de mensen die destijds met zovelen tegelijk bij Jezus te gast waren.

Collecte: Diaconie