Home > Toerusting > Activiteiten
Terug

Dienst

Datum & tijd:Zondag 7 oktober, 09:00
Locatie:Zuiderhof

Beschrijving

 

 

Op deze Israëlzondag geven we aandacht aan de verhouding van de kerk ten opzichte van het Joodse volk. Als kerk mogen we getuigen over de persoon van Jezus. Wij herkennen in Hem de Messias en Heiland der wereld. Dit getuigenis gaat ook het Joodse volk aan. 

Maar het Jodendom heeft ook ons als kerk veel te leren. We lezen de Schriften samen met hen. Juist waar het gaat om de heiliging van het leven kan dit heel concreet worden. Eén thema wat daar dan uitspringt, is de heiliging van de sabbat. Daarover gaat het in de verkondiging vandaag.

 

Collecte: HV Israel