Home > Toerusting > Activiteiten
Terug

Dienst

Datum & tijd:Zondag 11 november 2012, 09:30
Locatie:Noorderkerk
Voorganger:H.C. Mijnders (Henk)

Beschrijving

In Genesis 28 lezen we dat Jakob moet vluchten door de dwaze dingen die hij heeft gedaan: hij heeft zijn oude blinde vader bedrogen en zich de woede van zijn broer Ezau op de hals gehaald. De eerste overnachting op zijn reis 'in ballingschap' wordt een heel bijzondere ervaring: hij droomt dat de hemel boven hem opengaat, en dat engelen opstijgen en neerdalen en hij hoort dat God met hem is, overal waar hij zal gaan. Wat een genade voor iemand die zoveel schuld op zich geladen heeft.

Deze geschiedenis is waarschijnlijk opgeschreven in de tijd van de  ballingschap, toen het volk Israel dezelfde weg moest gaan als destijds de aartsvader. En net als Jakob wonder boven wonder drie keer gezegend zijn ballingschap tegemoet mocht gaan, mag ook Israel in de  ballingschap weten, dat Gods zegen en liefde niet ophouden, ook als hij zijn volk door het oordeel leidt.

Collecte: Kerk