Home > Toerusting > Activiteiten
Terug

Dienst

Datum & tijd:Zondag 11 november, 19:00
Locatie:Noorderkerk
Voorganger:H.C. Mijnders (Henk)
Bijzonderheid:Ontmoetingsdienst

Beschrijving

We denken deze weken samen na over de oudste christelijke geloofsbelijdenis. Daarin staat de kern van wat  christenen geloven. Over de hele wereld wordt deze geloofsbelijdenis nog steeds gebruikt. Merkwaardig genoeg staat 'de Bijbel' niet in deze belijdenis en 'de kerk' wel. Misschien zou je het omgekeerde verwachten. Voor veel christenen vandaag is de Bijbel heel belangrijk, en met de kerk hebben ze niet zoveel. In deze dienst gaan we hier wat verder over nadenken. Welke plek hebben zowel de Bijbel, als de kerk nu vandaag in het plan van God?

Overigens kunnen we daarbij niet heen om het woordje 'heilig', omdat van de kerk wordt gezegd: ik geloof in een heilige (...) kerk, de gemeenschap van heiligen.

Collecte: kosten ontmoetingsdienst