Home > Toerusting > Activiteiten
Terug

Dienst

Datum & tijd:Zondag 25 november 2012, 10:45
Locatie:Zuiderhof
Voorganger:H.C. Mijnders (Henk)
Bijzonderheid:Doopdienst

Beschrijving

Op deze zondag van de voleinding herdenken we alle gemeenteleden die ons het afgelopen kerkelijk jaar zijn ontvallen. We steken voor hen allen een kaars aan en ook één voor alle anderen die ons zijn ontvallen, als teken van ons geloof dat hun leven bewaard blijft bij God en ook in onze gedachtenis. In de verkondiging gaat het over Genesis 29 en 30 waar we lezen dat aan Jakob 12 kinderen geboren worden. Destijds waren er nog niet zulke duidelijke gedachten over de hemel en de opstanding van de doden, maar men geloofde dat een mens mag voortleven in zijn kinderen. Die oude gedachte moeten wij niet beschouwen als achterhaald, want ook bij ons blijft dat van betekenis: wij noemen de namen van de overledenen omdat wij willen vasthouden wat zij ons voorhielden en zo leven zij ook voort in ons!

Collecte: Diaconie