Home > Toerusting > Activiteiten
Terug

Dienst

Datum & tijd:Woensdag 14 maart 2012, 19:30
Locatie:Zuiderhof
Voorganger:H.C. Mijnders (Henk)
Bijzonderheid:Biddag

Beschrijving

Midden in de week een uur van gebed. Er wordt in deze dienst een korte meditatie gehouden over hoe God verhoort en hoe wij getuigen van gebedsverhoringen, bij de lezing van Marcus 9, 2-9. De dienst der gebeden zal een ruime plaats innemen, waarin 5 leden van de beide gemeenten (NGK en CGK) mede zullen voorgaan in het gebed, nadat ze toegelicht hebben wat hun dringendste gebeden zijn voor Zwolle, Nederland en de kerk van Jezus Christus.

Collecte: De Herberg

Eten, een douche en een dak boven het hoofd. Het lijkt allemaal zo vanzelfsprekend. Maar dat geldt niet voor iedereen. Wie door omstandigheden tijdelijk even géén dak boven zijn hoofd heeft en nergens anders terecht kan, is welkom in De Herberg.
Het opvangaanbod is drieledig: Maatschappelijke Opvang de Basis / Maatschappelijke Opvang Doorstart / Beschermd Wonen De Herberg

De Herberg kan uw bijdrage gebruiken om mensen die bij hen komen en nog wachten op een uitkering of loon, in te schrijven bij de woningbouw. Het is belangrijk dit zo snel mogelijk te doen omdat de woningbouw werkt op duur van inschrijving. Daarnaast komen er soms mensen zonder andere spullen dan de kleding die ze aan hebben. De Herberg wil hen graag schone onderbroeken/sokken meegeven. Ook is uw bijdrage welkom voor de aanschaf van producten als shampoo, deodorant, tandpasta, tandenborstels, tampons/maandverband. Dit zijn spullen die niet snel worden binnen gebracht en waarvan het fijn is een voorraad te hebben.