Home > Toerusting > Activiteiten
Terug

Dienst

Datum & tijd:Woensdag 14 maart, 19:30
Locatie:Zuiderhof
Voorganger:H.C. Mijnders (Henk)
Bijzonderheid:Biddag

Beschrijving

Midden in de week een uur van gebed. Er wordt in deze dienst een korte meditatie gehouden over hoe God verhoort en hoe wij getuigen van gebedsverhoringen, bij de lezing van Marcus 9, 2-9. De dienst der gebeden zal een ruime plaats innemen, waarin 5 leden van de beide gemeenten (NGK en CGK) mede zullen voorgaan in het gebed, nadat ze toegelicht hebben wat hun dringendste gebeden zijn voor Zwolle, Nederland en de kerk van Jezus Christus.

Collecte: De Herberg