Home > Toerusting > Activiteiten
Terug

Dienst: God let op de kleintjes!

Datum & tijd:Dinsdag 25 december 2012, 11:00
Locatie:De Bolder
Voorganger:A. van der Veer (Arie)
Bijzonderheid:Kerst

Beschrijving

1e Kerstdag is en blijft tot de dag waarop wereldwijd het Kerstfeest wordt gevierd. De Bolderdienst wil daar op een moderne maar tegelijkertijd ook traditionele manier aan bijdragen. Natuurlijk gaan we Lucas 2 lezen. We gaan samen oude en nieuwe kerstliederen zingen. En de verkondiging zal gaan over de herders die als eersten mochten horen dat Jezus de Redder der wereld was geboren. Jezus begon Zijn werk niet in het groot maar in het klein. Op een simpele plek met eenvoudige mensen. De groten der aarde werden gepasseerd. Zo werd meteen al de toon gezet van Zijn missie: Hij zou arm en nederig worden om ons rijk te kunnen maken.
God let op de kleintjes!

Collecte: Voedselbanken in Zwolle, Nazareth en Afrika