Home > Toerusting > Activiteiten
Terug

Ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is.

Datum & tijd:Zondag 20 januari, 19:00
Locatie:Noorderkerk
Voorganger:M.H.P. Warnaar (Thijs)
Bijzonderheid:Ontmoetingsdienst

Beschrijving

Thijs Warnaar denkt met ons na over de geboden van God, en dan met name het derde gebod: ‘Misbruik de naam van de HEERE, uw God niet, want wie Zijn naam misbruikt laat hij niet vrij uit gaan.’


Zijn de geboden van God voor jou een soort van menselijke ‘bovengrens’, nagenoeg onbereikbaar? Of is het meer de Goddelijke ‘ondergrens’, tot hier en niet verder?


Is er ruimte bóven die grens, en zo ja, hoeveel dan? En is die ruimte voor mensen bereikbaar of ‘zijn we nu eenmaal zondig, van nature geneigd God en de naaste te haten’ en vinden we het eigenlijk al heel wat als je (slechts?) in de buurt van die (onder?)grens komt .... 


 


 

Collecte: kosten ontmoetingsdienst