Home > Toerusting > Activiteiten
Terug

Dienst

Datum & tijd:Zondag 20 januari 2013, 10:45
Locatie:Zuiderhof
Voorganger:H.C. Mijnders (Henk)
Bijzonderheid:Doopdienst

Beschrijving

In deze dienst zal het gaan over 'verootmoediging'. Verootmoediging is niet gelijk aan schuldbelijdenis. Dan gaat het om concrete tekorten die wij tegenover God moeten belijden. Bij verootmoediging gaat het om de juist houding in ons hart tegenover God. Om overgave en afhankelijkheid en eerbied. En dan ook om de juiste houding tegenover onze naaste: niet boven hem of haar, maar ernaast. En het heeft ook iets te maken met omgang met onszelf: dat we ons niet anders voordoen dan we zijn. We willen als CGK van Zwolle de komende tijd ons bezinnen op een ootmoedige houding, en dat heeft alles te maken met het diepe verlangen dat God ons de komende tijd de weg wil wijzen bij het zoeken van een nieuwe koers voor onze kerk.

Collecte: Diaconie