Home > Toerusting > Activiteiten
Terug

Dienst

Datum & tijd:Zondag 3 februari, 10:45
Locatie:Zuiderhof
Bijzonderheid:Doopdienst

Beschrijving

 


Deze dienst staat in het teken van de Hulpverleningszondag. We lezen Marcus 10, waar het gaat over de genezing van de blinde Bartimeüs. Jezus leert ons 'met andere ogen kijken' naar de nood van mensen en laat zien hoe wij - zoals Hij - bewogen met hen kunnen zijn. De dienst heeft het karakter van een gezinsdienst. 

Collecte: Hulpverleningszondag

Hulpverleningszondag
Hoop: het thema van de hulpverleningszondag van 3 februari 2019. Wij mogen namens God hoop brengen. Hoop aan de vreemdeling en het straatkind. Hoop aan de eenzame oudere en de alleenstaande moeder. Hoop ver weg en hoop dichtbij. Hoop voor wie geen hoop meer heeft.

De bankgegevens zijn dus ook anders dan ik eerder door gegeven had:
NL52 INGB 0000 5353 00;
NL22 RABO 0365 1306 48,
t.n.v. Landelijk Kerkelijk Bureau van de Christelijke Gereformeerde Kerken te Veenendaal
o.v.v. hulpverleningszondag