Home > Toerusting > Activiteiten
Terug

Dienst

Datum & tijd:Zondag 3 februari, 10:45
Locatie:Zuiderhof
Bijzonderheid:Doopdienst

Beschrijving

 


Deze dienst staat in het teken van de Hulpverleningszondag. We lezen Marcus 10, waar het gaat over de genezing van de blinde Bartimeüs. Jezus leert ons 'met andere ogen kijken' naar de nood van mensen en laat zien hoe wij - zoals Hij - bewogen met hen kunnen zijn. De dienst heeft het karakter van een gezinsdienst. 

Collecte: Hulpverleningszondag